Kommittéer

Aktivitetskommittén

För närvarande ligger kommittén vilande, har du ändå förslag på aktiviteter som du skulle tycka var kul? Kontakta styrelsen! (kontaktuppgifter hittar du under ”om GHU”-> ”styrelsen”)

Det är de som är de ansvariga för de aktiviteter som arrangeras under året. Vem som helst är välkommen att vara med i kommittén. Så känner just du att du har bra idéer att komma med på olika aktiviteter och att det kanske skulle vara kul att kunna vara med och anordna dessa så är det bara att kontakta styrelsen. Det skulle kunna vara en tipsrunda, filmkväll eller föreläsningar. Precis vad som helst!

Stugkommittén
Ansvarar för att stugan och planen hålls i bra skick genom exempelvis städdagar.