Kommittéer

Aktivitetskommittén
Det är de som är de ansvariga för de aktiviteter som arrangeras under året. Vem som helst är välkommen att vara med i kommittén. Så känner just du att du har bra idéer att komma med på olika aktiviteter och att det kanske skulle vara kul att kunna vara med och anordna dessa så är det bara att kontakta Kristin Vikberg Nilsson (kontaktuppgifter finns under styrelsen) som är ansvarig över aktivitetskommittén. Det skulle kunna vara en tipsrunda, filmkväll eller föreläsningar. Precis vad som helst!

Stugkommittén
Ansvarar för att stugan och planen hålls i bra skick genom exempelvis städdagar.

Utbildnings- och kurskommittén
Saknar du någon kurs eller vill gå en utbildning? Kontakta ansvarig för kommittén: Kristin Vikberg Nilsson  (kontaktuppgifter finns under styrelsen)

Bidrags- och fonderkommittén
Ansvarar för bidragsansökningar etcetera.